WGS 84 - Latitud: 67,4592331 - Longitud: 21,9123478

Camp Nurmajärvi by Urskogens

Jaktområde 1

4000 Hektar

Jaktområdet är låst älgjaktens 2 första veckor v. 36-37 2018

Jaktmarkerna är varierade med gran, tall och lövskog med inslag av myrar och våtmarker. Vi erbjuder jakt på dalripa, järpe, orre och tjäder samt hare, räv och skogsmård.

1 dygn 250kr
3 dygn 600kr
1 vecka 1100kr

Jaktområde 2

500 Hektar

Jaktmarkerna är varierade med gran, tall och lövskog med inslag av myrar och våtmarker. Vi erbjuder jakt på dalripa, järpe, orre och tjäder samt hare, räv och skogsmård.

Enbart jakt med guide.

Kontakta oss för pris.

Vid större sällskap eller jaktarrangemang kontakta oss.